Detour on the way home. #pitbull #pittie #dontbullymybreed #dontbullymybully #rednose #pitbullsofinstagram #trail #walk #detour #nova #love #rescuedog #shesalady #goosecreek